» » 10 ژانویه : تصاویر جدید سلنا و دویکند در کالیفرنیا

 
 
 

10 ژانویه : تصاویر جدید سلنا و دویکند در کالیفرنیا

نویسنده: shiva | تاریخ: 22-10-1395, 21:53 | بازدیدها: 413

37
wassat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در حال حاضر هیچ کاربر عضوی در حال مشاهده این مطلب نیست!

موضوعات: عکس

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
<
 • 45 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:00

fariba1371

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:00
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 05 دی 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:03

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:03
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 5085 نظر
 • 318 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:04

Mahsan

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:04
 • گروه کاربری: مدير
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 06 دی 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 13286 نظر
 • 1824 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:10

shiva

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:10
 • گروه کاربری: مدیر ارشد
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 539 نظر
 • 7 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:10

yasaman

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:10
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 24 مهر 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 1 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:11

ImZahra

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:11
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 08 آذر 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 45 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:13

fariba1371

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:13
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 05 دی 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 542 نظر
 • 10 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:13

N.G

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:13
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 542 نظر
 • 10 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:15

N.G

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:15
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 542 نظر
 • 10 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:16

N.G

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:16
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 4391 نظر
 • 306 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:20

shaki

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:20
 • گروه کاربری: همکار
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 03 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:20

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:20
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:22

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:22
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 4391 نظر
 • 306 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:24

shaki

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:24
 • گروه کاربری: همکار
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 03 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 1189 نظر
 • 139 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:24

mohadese

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:24
 • گروه کاربری: ویرایشگر
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 24 آذر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:24

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:24
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 45 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:30

fariba1371

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:30
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 05 دی 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 13286 نظر
 • 1824 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:31

shiva

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:31
 • گروه کاربری: مدیر ارشد
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 61 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:34

SelG

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:34
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 16 خرداد 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 542 نظر
 • 10 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:34

N.G

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:34
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 13286 نظر
 • 1824 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:37

shiva

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:37
 • گروه کاربری: مدیر ارشد
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:45

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:45
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:45

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:45
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 542 نظر
 • 10 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:47

N.G

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:47
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 702 نظر
 • 235 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 22:50

MOB

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 22:50
 • گروه کاربری: مدیر بازنشسته
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 01 فروردین 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 45 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 23:16

fariba1371

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 23:16
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 05 دی 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 1613 نظر
 • 34 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 دی 1395 23:39

Rsgomez

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 دی 1395 23:39
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 15 آذر 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 57 نظر
 • 1 مطلب
 • آیدی یاهو:
23 دی 1395 00:43

mobinagomez

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 23 دی 1395 00:43
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 02 آذر 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 269 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
23 دی 1395 00:48

selena.tor

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 23 دی 1395 00:48
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 08 تیر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 57 نظر
 • 1 مطلب
 • آیدی یاهو:
23 دی 1395 00:50

mobinagomez

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 23 دی 1395 00:50
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 02 آذر 1395
 • وضعيت: آفلاين
 

صفحه قبل صفحه بعد
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
 
[tags]ps-gomez, selena, آرشیو, آیکون های سلنا, اجراهای زنده-کنسرت ها, اخبار, اخبار سلنا, اخبار سلنا گومز, اخبار سلنا،توییت جدید،, اخبارسلنا،, ارسالی جدید, ارسالی جدید به اینستاگرام, ارسالی جدید سلنا, ارسالی جدید سلنا به اینستا گرام, استایل, استایل جدید سلنا, استایل های سلنا, اینستاگرام, توییت جدید, داستان های سلنا, دانلود کده سلنا, سلنا, سلنا نیوز, سلنا گومز, شات های سلنا, عکس, عکس تازه منتشر شده از سلنا, عکس جدید, عکس جدید سلنا, عکس سلنا, عکس های سلنا, عکس های سلنا با طرفداران, عکس های سلنا گومز, عکس های قدیمی, عکس های متحرک سلنا گومز, لایک های جدید از سلنا, مراسم ها, نقاشی سلنا, چیزی نمی نویسم, کلیپ ها

نمایش تمامی تگ ها[/tags]