» » ترجمه آهنگ جدید We don’t talk anymore

 
 
 

ترجمه آهنگ جدید We don’t talk anymore

نویسنده: shiva | تاریخ: 4-11-1394, 23:25 | بازدیدها: 593

11
 
 
 
 
 
 

We don’t talk anymore

ما دیگه باهم همکلام نمیشیم

 
 
 We don’t talk anymore
ما دیگه باهم همکلام نمیشیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
We don’t love anymore
ما دیگه عاشق نیستیم
What was all of it for?
همه اون کارا و زمانایی که باهم بودیم پس برا چی بود؟
Oh, we don’t talk anymore
اوه ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do…
جوری که قبلنا عادت داشتیم
 
[Verse 1: Charlie Puth]
I just heard you found the one you’ve been looking
شنیدم کسی که دنبالش  بودی رو بالاخره پیدا کردی
You’ve been looking for
اونی که دنبالش بودی
I wish I would have known that wasn’t me
کاشکی زودتر میفهمیدم که اون من نبودم
Cause even after all this time I still wonder
Why I can’t move on
چون هنوز بعد از این همه وقت نمیدونم چرا نمیتونم فراموشت کنم
Just the way you did so easily
همون طوری که تو به راحتی اینکارو کردی
 
[Pre-Chorus 1: Charlie Puth]
Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
What kind of dress you’re wearing tonight
امشب چه لباسی پوشیدی
If he’s holding onto you so tight
The way I did before
اگه اونم مثل اون موقع هایی که من بغلت میکردم تورو بغل بکنه
I over-dosed
من اوردوز میکنم
Should’ve known your love was a game
باید میدونستم عشقت یه بازی بود
Now I can’t get you out of my brain
حالا دیگه نمیتونم از مغزم بیرون بیارمت
Oh, it’s such a shame
اوه این خیلی  باعث سرافکندگیه
 
[Chorus: Charlie Puth]
That we don’t talk anymore
که ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه باهم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
We don’t love anymore
ما دیگه عاشق نیستیم
What was all of it for?
همه اون کارا براچی بود پس؟
Oh, we don’t talk anymore
اوه ما دیگه باهم همکلام نمیشیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
 
[Verse 2: Selena Gomez]
I just hope you’re lying next to somebody
فقط امیدوارم کنار کسی خوابیده باشی
Who knows how to love you like me
که مثل من بدونه چجوری بهت عشق بده
There must be a good reason that you’re gone
رفتنت حتما باید دلیل خوبی داشته باشه
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
هرازگاهی فکرمیکنم ممکنه تو بخوای که من بیام نزدیک خونتون
But I’m just too afraid that I’ll be wrong
اما میترسم همش در اشتباه باشم
 
[Pre-Chorus 2: Selena Gomez]
Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
If you’re looking into her eyes
که تو داری به چشم هاش نگاه میکنی
If she’s holding onto you so tight the way I did before
اگه اونم مثل اون موقع هایی که من بغلت میکردم تورو بغل بکنه
I over-dosed
من اوردوز میکنم
Should’ve known your love was a game
باید میدونستم عشقت فقط یه بازی بود
Now I can’t get you out of my brain
حالا نمیتونم دیگه تورو از مغزم بکشم بیرون و کنارت بزارم
Oh, it’s such a shame
اوه این خیلی شرم آوره
 
[Chorus: Charlie Puth & Selena Gomez]
That we don’t talk anymore
که ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
(We don’t we don’t)
دیگه باهم هم کلام نمیشیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
(We don’t we don’t)
دیگه حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
We don’t love anymore
ما دیگه عاشق نیستیم
(We don’t we don’t)
ما دیگه اصن باهم حرف نمیزنیم
What was all of it for?
همه اون زمانایی که باهم میگذرونیدم پس چی شد؟
(We don’t we don’t)
ما دیگه باهم همکلام نمیشیم
Oh, we don’t talk anymore
اوه ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
[Bridge: Charlie Puth & Selena Gomez]
Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
What kind of dress you’re wearing tonight
امشب چه لباسی پوشیدی
If he’s giving it to you just right
اگر اون جور درستی بهت عشق می ورزه و رفتارش باب میلته
The way I did before
مثل اون زمانایی که من اینکارو میکردم
I over-dosed
من اوردوز میکنم
Should’ve known your love was a game
باید میدونستم عشقت فقط یه بازی بود
Now I can’t get you out of my brain
حالا دیگه نمیتونم از ذهن و فکرم بیرونت کنم
Oh, it’s such a shame
اوه این خیلی شرم آوره
 
[Chorus: Charlie Puth & Selena Gomez]
That we don’t talk anymore
که ما دیگه باهم هم کلام نمیشیم
(We don’t we don’t)
ما دیگه اصن باهم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
(We don’t we don’t)
واقعا دیگه حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
ما دیگه باهم هم کلام نمیشیم
Like we used to do
جوری که قبلنا عادت داشتیم
We don’t love anymore
ما دیگه عاشق نیستیم
(We don’t we don’t)
ما نیستیم؛ ما نیستیم
What was all of it for?
همه ی اون کارا و زمان هایی که باهم میگذروندیم براچی بود؟
(We don’t we don’t)
ما حرف نمیزنیم، نمیزنیم
Oh, we don’t talk anymore
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
Like we used to do
اون جوری که قبلنا عادت داشتیم
 
[Breakdown: Charlie Puth & Selena Gomez]
(We don’t talk anymore)
ما دیگه باهم همکلام نمیشیم
Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
What kind of dress you’re wearing tonight (Oh)
امشب چی می پوشی
If he’s holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
اگه اونم مثل اون موقع هایی که من بغلت میکردم تورو بغل بکنه
 (We don’t talk anymore)
ما دیگه باهم حرف نمیزنیم
I over-dosed
من اوردوز میکنم
Should’ve known your love was a game (Oh)
باید میدونستم عشقت فقط یه بازی بود
Now I can’t get you out of my brain (Woah)
حالا دیگه نمیتونم تورو فراموش کنم و کنارت بزارم
Oh, it’s such a shame
اوه این خیلی باعث سرافکندگیه
[Outro: Charlie Puth & Selena Gomez]
That we don’t talk anymore
که ما دیگه باهم همکلام نمیشیم

 

 

مترجم : بنده سراپا آشنا

کپی هم تنها با ذکر منبع و نام نویسنده! وجدانا


در حال حاضر هیچ کاربر عضوی در حال مشاهده این مطلب نیست!

موضوعات: متن آهنگ های سلنا

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
<
 • 3704 نظر
 • 675 مطلب
 • آیدی یاهو:
4 بهمن 1394 23:44

selena gomez 96

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 4 بهمن 1394 23:44
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 13 مرداد 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 1828 نظر
 • 100 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 00:13

golcheh

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 00:13
 • گروه کاربری: مدير
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 07 فروردین 1392
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 289 نظر
 • 9 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 08:12

just selena

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 08:12
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 05 آذر 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 13322 نظر
 • 1830 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 14:00

shiva

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 14:00
 • گروه کاربری: مدیر ارشد
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 13372 نظر
 • 27 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 16:41

Sahar-selena

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 16:41
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 10 اسفند 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 13322 نظر
 • 1830 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 19:04

shiva

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 19:04
 • گروه کاربری: مدیر ارشد
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 آبان 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 5562 نظر
 • 979 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 20:14

mahtab

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 20:14
 • گروه کاربری: ویرایشگر
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 12 مهر 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 1333 نظر
 • 207 مطلب
 • آیدی یاهو:
5 بهمن 1394 20:38

hastttttiiiii

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 5 بهمن 1394 20:38
 • گروه کاربری: ویرایشگر
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 24 دی 1393
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 1436 نظر
 • 138 مطلب
 • آیدی یاهو:
6 بهمن 1394 00:45

Amazing fire

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 6 بهمن 1394 00:45
 • گروه کاربری: ویرایشگر
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 02 مهر 1393
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 3704 نظر
 • 675 مطلب
 • آیدی یاهو:
6 بهمن 1394 04:11

selena gomez 96

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 6 بهمن 1394 04:11
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 13 مرداد 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 11 نظر
 • 2 مطلب
 • آیدی یاهو:
8 بهمن 1394 23:09

SELENA MY LOVE

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 8 بهمن 1394 23:09
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 23 شهریور 1394
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
 
[tags]ps-gomez, selena, آرشیو, آیکون های سلنا, اجراهای زنده-کنسرت ها, اخبار, اخبار سلنا, اخبار سلنا گومز, اخبار سلنا،توییت جدید،, اخبارسلنا،, ارسالی جدید, ارسالی جدید به اینستاگرام, ارسالی جدید سلنا, ارسالی جدید سلنا به اینستا گرام, استایل, استایل جدید سلنا, استایل های سلنا, اینستاگرام, توییت جدید, جلنا, داستان های سلنا, دانلود کده سلنا, سلنا, سلنا نیوز, سلنا گومز, شات های سلنا, عکس, عکس تازه منتشر شده از سلنا, عکس جدید, عکس جدید سلنا, عکس سلنا, عکس های سلنا, عکس های سلنا گومز, عکس های قدیمی, عکس های متحرک سلنا گومز, لایک های جدید از سلنا, مراسم ها, نقاشی سلنا, چیزی نمی نویسم, کلیپ ها

نمایش تمامی تگ ها[/tags]